Ирина Димова, завършва Национално музикално училище „Л. Пипков” и  Държавна музикална академия „П. Владигеров” със специалност „Теория на музиката”.

Дипломира се и като магистър по „Клинична социална работа” към СУ „Св. Климент Охридски”, завършва следдипломна квалификация „Психотерапия” към Нов Български Университет.

Преминава обучение по психодрама към обучителна програма по Психодрама, Социометрия и Групова терапия с водещ д-р Давид Иерохам. Обучава се и по Метода на Хелън Бони Водено от музика въображение към Therapeutic Arts Institute.

Участва в множество семинари, провежда групови занятия с пациенти от Дневния център на Психиатричната клиника при УМБАЛ „Александровска”.

От 1999 г. работи като консултант и психотерапевт в частен психотерапевтичен институт „Интеракт”.

Член е на Българска асоциация по психотерапия, Българска асоциация по психодрама и групова терапия и Българска асоциация по музикотерапия.

Работи в областта на индивидуалната и груповата психотерапия и психологичното консултиране. Методите й на работа включват психодинамичните теории за човека, психодрама, системни и когнитивно-поведенчески подходи в психотерапията. В терапевтичната си практика използва Метода на Хелън Бони Водено от музиката въображение.

 


 

Интервюто взе: Пенка БеговаКакво представлява Водено с музика въображение?

Създаденият от Хелън Бони метод за Водено с музика въображение е дълбинен психотерапевтичен метод, при който чрез музиката се навлиза в дълбоките пластове на психиката. В тях може да са скрити проблемни области от живота ни, минали или настоящи конфликти, както и скрити потенциали, които носим в себе си. Целта е не само да се изправим срещу тях, но и да открием силните страни, заложени в психиката ни. В този метод музиката е мост към несъзнаваното, тя потапя в променено състояние на съзнанието и „води” въображението. Образните преживявания, които клиентът има по време на сесията, възникват спонтанно и са част от неговия психичен живот. Терапевтът му помага в изследването им и в свързването с възможните промени, които клиентът търси в реалния си живот.


Каква е ползата от този метод? При какви случаи методът помага и се препоръчва?

Както и други психотерапевтични методи, и Водено с музика въображение има за цел психична промяна, която минава през етапите на изследване и разбиране на важни части от несъзнаваното ни, и откриване на нови възможности за развитие.
Уникалността на този метод, създаден от Хелън Бони е свързана с едновременната работа на всички нива на съзнание - телесно, психично, екзистенциално и духовно. Дори фокусът в дадена сесия да е само в едно от тях, останалите също се докосват. Ползата зависи от поставените цели в терапията. Те могат да бъдат: терапевтични - от облекчаване на телесни симптоми, свързани с психични състояния, през преработване на проблеми, свързани с разрешаването на вътрешни и междуличностни конфликти, до терапевтична подкрепа в личностното развитие и преминаването през важни житейски преходи. Методът се използва, както самостоятелно, така и като част от индивидуалната психотерапия.


Какъв вид музика провокира въображението?

В този метод музиката има сложното предназначение да въведе в по-дълбинните пластове на вътрешното „аз” и да задържи клиента в него, за да може на нейния фон той да проектира и изследва задълбочено своите преживявания. За тази цел се работи със специално подбрани музикални програми, базирани върху западноевропейската музикална традиция. Класическата музика е най-подходяща поради своята сложност, многоплановост и форми, основани на конфликт и развитие. Тя провокира разнообразни образи и подтиква човек да премине през вътрешните си сложни състояния и да намери път към психична промяна. В този смисъл има съществена разлика между нея и музиката, предназначена само за релаксация.


Действа ли музиката като наркотик, достигайки до дълбоки пластове на съзнанието?

Музиката може да предизвиква силни и интензивни усещания в променено състояние на съзнанието. За разлика от някои преживявания под въздействие на вещества, които имат за цел „пътувания” и са с непредвидими последствия, ефектът на музиката е положителен, и не води до промяна на възприятията. Действието на музиката е резултат от цялостното взаимодействие между терапевт и клиент, което дава структура и опора на преживяванията по време на сесия.


Каква е разликата между вербалната терапевтична сесия и сесията по метода на Хелън Бони за Водено с музика въображение?

Има известни разлики в структурата на двата типа. В метода Водено с музика въображение сесията е малко по-дълга, около час и половина и минава през три етапа.

Първият е разговор, в който клиентът споделя какъв е проблемът, с какви чувства и мисли идва, и какво от всичко това иска да изследва с музика.

Вторият е същинската музикална част. За нея клиентът се настанява удобно, като най-често ляга и затваря очи. Преди музиката терапевтът прави кратко въвеждане с думи, близки до темите, асоциациите и чувствата от разговора. По време на музиката клиентът следи спонтанно възникващите си преживявания и ги казва на глас. В този метод всички спомени, образи, мисли, чувства и телесни усещания се наричат образи. Терапевтът слуша и много внимателно задава въпроси, свързани с образите, или подкрепя клиента, ако има нужда. По време на тази част човек е в променено състояние на съзнанието, в което има усещания, близки до сънуването, но същевременно е изцяло в реалността, знае къде се намира и има контрол над себе си.

Третият етап е отново разговор. След като музиката свърши, клиентът излиза от промененото състояние на съзнанието и обсъжда с терапевта преживяното. Образите от „пътуването”се осмислят и интегрират. Често това се подпомага и с рисуване.


Съществуват ли сходни с Водено с музика въображение методи?


Съществуват и други психотерапевтични методи и техники, при които се работи с образи. Някои по-известни сред тях са: Активно въображение на К. Г. Юнг, Насочено афективно въображение на Х. Лойнер, Холотропно дишане на Ст. Гроф.
Има музикотерапевтични подходи, които работят със слушане на музика или с активно музициране с цел лечение, себеизразяване или психична промяна. Но докато при тях музикалните преживявания са основен фактор за въздействие, при метода Водено с музика въображение музиката е само един от елементите на терапевтичния процес.