Ново проучване, публикувано в Brain Sciences, показва, че пациентите с лека до умерена форма на болестта на Паркинсон могат да забавят прогреса на заболяването, участвайки в тренировки по танци. В продължение на три години участниците са проследявани и са установени намаляване на различни патологични двигателни прояви, както и свързани промени с речта, които от своя страна често водят до социална изолация.


Джоузеф Де Суза, старши автор и доцент в Катедрата по психология в университета в Йорк, открива, че негови пациенти, които посещават тренировки по танци имат по-малко двигателни прояви и паралелно с това по-редки прояви на тремор, проблеми с речта и равновесието.


Освен това при тези пациенти е налице намалена проява на когнитивно увреждане, халюцинации, депресия и тревожно настроение. Проучването показа, че немоторни аспекти от ежедневието, както и двигателните дейности са значително по-незасегнати при тези пациенти в сравнение с тези, които не посещават уроци по танци.Изследването е първото по рода си, което проследява изследваните групи в продължение на три години. В проучването са включени 2 групи – едната от 16 участници с лека до умерена форма на Паркинсон, от които 11 са мъже и пет са жени.

 

Средната възраст на изследваните е 69 години, а проучването е провеждането от октомври 2014 г. до ноември 2017 г. Другата група са също 16 пациенти с Паркинсон, но характерното е, че те не посещават подобни тренировки.


В проучването изследователите разглеждат как мултисензорна дейност (като уроци по танци със съпровод от музика), може да повлияе статистически значимо на настроението, както и проявяващите се когнитивни и двигателни предизвикателства.


Стимулацията е на много ниво, обясняват специалистите - зрение, слух, тактилно възприятие, проприоцепция, кинестезия, социална организация и експресия, обонятелен и вестибуларен контрол.


Проблемът с изявата на симптомите е, че постепенно водят до изолация, защото след като станат изразени, засегнатите не искат да излизат навън. Тези двигателни симптоми водят до допълнителни психологически проблеми - депресия, социална изолация и в крайна сметка симптомите се влошават с течение на времето.


Източници:
Karolina A. Bearss et al, Parkinson's Disease Motor Symptom Progression Slowed with Multisensory Dance Learning over 3-Years: A Preliminary Longitudinal Investigation, Brain Sciences (2021)
Brain Sciences | Free Full-Text | Parkinson’s Disease Motor Symptom Progression Slowed with Multisensory Dance Learning over 3-Years: A Preliminary Longitudinal Investigation (mdpi.com)