Само шест месеца упражнения по свирене на пиано могат да намалят рисковете от падане при възрастните хора, сочи ново проучване на швейцарски учени.


Проучването включва 134 доброволци в напреднала възраст, част от които по задание на научния екип свирят на пиано веднъж седмично за около час в продължение на шест месеца.


След половин година експертите установяват, че хората, свирещи на пиано имат не само по-добра координация, а и по-добри двигателни умения, в сравнение с контролната група.


Експертите изчисляват, че така рискът от загуба на баланс и последващи падания, фатални за хората в напреднала възраст, намалява с 54 пункта.


Според тях свиренето на пиано запазва увереността по време на движение, което е от съществено значение за запазване на равновесието и избягване на фатални залитания и инциденти.