Доказана е връзката стрес - простудни заболявания, а при наличие на съответна обстановка - и грип. Обикновено 4 дни след психотравмена ситуация се развиват и банални възпаления на горните дихателни пътища. Американски специалисти дори определят психотравмата като "психически гнойник".

Това е логично и обяснимо, тъй като по време на стрес потребностите на организма от витамини и на първо място от витамин С многократно нарастват. Всички вътрешни запаси се изчерпват, настъпва срив в имунната защита. При простудните заболявания и грипа тази зависимост е най-ярко изразена, но същото важи и за останалите болести. Колко често казваме за някой, че се е разболял от притеснение.

Незакалената нервна система реагира на нервното напрежение по същия начин, по който би реагирал общо незакаленият организъм на едно излизане на снега по джапанки. Много от противогрипните мероприятия имат и противостресов ефект, а също и общоукрепващо нервите действие.