Някои от малките удоволствия, които често изпитваме всеки ден, могат да действат за подсилване на мозъчната дейност и подобряване на когнитивни способности като концентрация и памет.


Изследваните ежедневни удоволствия, които могат да подобрят мозъчната дейност, са слушане на музика, пиенето на кафе и приятните аромати. Това са дейности, които не отнемат време и действат за стимулиране на мозък. Но и трите дейности служат за такова стимулиране на мозъка, което го поставя във определено състояние, където резултатите им при изпълнение на задачи е значително по-добро от преди.


Чрез съвременна технология за изобразяване на мозъка учените от Университета в Ню Йорк са били способни да разгледат мозъчната активност и промените вследствие на кратките дейности, които доставят удоволствие през деня.Открито е, че стимулиращите действия повишават активността на мозъчните вълни в бета честотите – състояние, свързано с повишена продуктивност и когнитивните способности за концентрация и памет. Макар и кратки, пиенето на кафе или слушането на музика могат да помогнат за по-добри резултати на работното място или в образованието. 


Слушането на музика е една от по-подробно разгледаните дейности, защото подходящата музика носи по-добри резултати от пиенето на кафе или пък усещането на приятни аромати. Но не всеки вкус за музика е еднакъв, и това си проличава в изследването на мозъчните активности на различни хора. Но е наблюдавана тенденция – музиката, която е позната на слушащия носи по-силни подобрения в мозъчната активност. Енергичната музика, независимо от жанра, също има добър ефект.


Пиенето на кафе също е ефективен начин за подобрение на когнитивните способности, макар и музиката да има по-добри резултати. На действието върху мозъка влияе най-вече веществото кофеин, съдържащо се в топлата напитка. То действа като стимулант, повишавайки бодростта, вниманието и концентрацията, макар и за кратко. Макар и кафето да е напитка, установила се в ежедневните ритуали в много домове, с нея не бива да се прекалява. Както всеки един стимулант, кофеинът заплашва да смени повишената бодрост с безсъние, както и да прекрачи границата между стоенето нащрек и тревожността. Кафето влияе и на храносмилателната и сърдечно-съдовата система, действайки като разхлабително и повишавайки кръвното налягане.

 

Референции:
NYU Tandon School Of Engineering (2023, September 17)  New Study: Everyday Pleasures Can Boost Cognitive Performance. Retrieved 2023, September 18 from https://scitechdaily.com/new-study-everyday-pleasures-can-boost-cognitive-performance/


Faghih, R. (2023, August 8) Regulation of brain cognitive states through auditory, gustatory, and olfactory stimulation with wearable monitoring. Retrieved 2023, September 18 from https://www.nature.com/articles/s41598-023-37829-z