Резултатите от проучването показват, че слушането на музика ежедневно подобрява значително възстановяването на нарушените езикови функции при пациенти, преживели инсулт. Невронните механизми, залегнали в основата на явлението, към този момент остават неизвестни.


Проучването, проведено в Университета в Хелзинки и Невроцентъра на университетската болница в Турку, сравняват ефекти от слушането на вокална, инструментална музика и аудиокниги по отношение на възстановяването на езиковата невронна мрежа при пациенти, претърпели инсулт. Изследването е публикувано в списанието eNeuro.


Подобрения се отчитат както по отношение на структурната свързаност на езиковата невронна мрежа в левия фронтален лоб, така и в нейната функционалност.


 

Сравнението е направено между вокална музика и пускането на аудиокниги, като ефектът е в полза на музиката. Тези структурни промени корелират с осезаемо възстановяването на езиковите умения, споделят в проучването си изследователите.


Чрез данните учените за първи път успяват да демонстрират положителните ефекти на вокалната музика спрямо структурната и функционална пластичност на езиковата невронна мрежа. Това разширява разбирането за механизмите на действие на музикалните методи за неврологична рехабилитация, споделя д-р Алекси Сихвонен, един от авторите на проучването.


Афазията, езиково увреждане в резултат на инсулт, причинява значителни страдания за пациентите и техните семейства. Съвременните терапии помагат за рехабилитация на езикови увреждания, но резултатите варират и необходимата рехабилитация често не се провежда за достатъчно дълъг период от време и в ранните етапи на увреждането, когато е най-важна.


Слушането на вокална музика може да се счита за мярка, която допълва конвенционалните форми на рехабилитация. Подобна дейност може лесно, безопасно и ефективно да бъде организирана дори в ранните етапи на рехабилитацията.


Според Сихвонен слушането на музика може да се използва като част от ежедневната рехабилитация, особено при пациенти с леки речеви нарушения, особено когато други възможности за рехабилитация са оскъдни.


След нарушение на мозъчното кръвообращение мозъкът се нуждае от стимулация, за да се възстанови възможно най-добре. Това е целта и на конвенционалните рехабилитационни методи.


За съжаление, голяма част от времето, прекарано в болница, нагнетява допълнително пациентите и в тези случаи слушането на музика може дори да има ефект и върху настроението на тези пациенти.


Източникци:

Aleksi J. Sihvonen, Pablo Ripollés, Vera Leo, Jani Saunavaara, Riitta Parkkola, Antoni Rodríguez-Fornells, Seppo Soinila, Teppo Särkämö. Vocal Music Listening Enhances Poststroke Language Network Reorganization | eNeuro, 2021; 8 (4): ENEURO.0158-21.2021