Във втора част: влиянието на антидепресантите върху хроничната болка

 

Когнитивна терапия при хронична болка
Трудно е за вярване, но изследвания показват, че някои видове тренинг действат срещу хроничното изпитване на болка.


При когнитивната терапия засегнатият се учи да различава негативните „автоматични мисли“, свързани с хроничната болка, които изкривяват трезвата преценка. Когнитивната терапия показва начин, по който това мислене да се интерпретира от страдащия и да се използва в насока подобряване на състоянието му. 


Идеята е, че мислите и емоциите показват уменията за справяне с хроничната болка. Клинични изследвания доказват, че когнитивната терапия действително редуцира болката.


Известно е, че когнитивната терапия е успешна срещу депресия. Обобщено: когнитивната терапия редуцира симптомите на депресия и тревожността при пациентите, изпитващи хронична болка и спомага редуцирането на болката.


В статия проф. Торн сочи, че в края на десетата седмица от провеждането на когнитивната терапевтична програма 95 % от пациентите чувстват подобряване в качеството си на живот, а 50 % споделят, че изпитват по-малко болка. Много от пациентите намаляват приема на медикаменти след терапевтичния курс.Как да се започне?
Когато хроничната болка и депресията се съчетават е необходимо да се намери специалист (лекар), който да изготви цялостна терапевтична програма.
 


  • Имайте предвид, че идеалният начин да се справите с болката е... мултидисциплинарен, защото болката е завзела всички направления в живота ви и за да я редуцирате трябва да работите срещу нея във всички насоки.
  • Потърсете съвет от личния лекар или специалиста, следящ заболяването ви как да се свържете със специалист терапевт по болката.
  • Намерете организации на хора, страдащи от хронична болка и такива, които развиват дейност за подпомагане на страдащите от хронична болка.
  • Поинтересувайте се за специалист по когнитивна терапия с опит в преодоляването на хронична болка.