Представата за собствената ни личност и самооценката ни  зависи от активността на зони, намиращи се в предния дял на мозъка, твърдят американски учени.


Според авторите на изследването, при хора, които са с нереалистично високо мнение за себе си или са склонни да проявяват егоизъм, в определени центрове се наблюдава понижена мозъчна дейност.
 


Зоните в предния дял на мозъка са толкова по-активни, колкото по реалистична и точна е самооценката.
 


Данните се базират на резултати, събрани от изследване на група доброволци. Всеки един от участниците в изследването отговарял  на въпроси, изискващи сравнение между личните качества и тези на околните. Докато отговаряли на поставените въпроси, мозъчната дейност на доброволците била отчитана с помощта на скенер.


Авторите на проучването са на мнение, откритието им ще помогне за по-доброто  разбиране на мозъчните функции при зависими или депресирани хора, което е важно за правилното лечение.


Според друго  американско проучване, цитирано от ВВС, самочувствието и  качеството на животът зависят от височината.
 

В проучването, публикувано в Economics and Human Biology, са взели участие около  454 000  доброволци на възраст над 18 години.
 Анкетата, която попълвали участниците в изследването, включвала въпроси свързани с ръста и оценка на качеството на живота. Самочувствието и удовлетвореността от живота се определят по десетобалната система, като 10  е  „най-добрия възможен начин на живот”, а 0 – „най-лошия възможен начин на живот”.
 

Установено е, че по-високите хора са със значително по-висока самооценка. Доброволците с ръст- над 177 см. за мъжете и 163 см. за жените,  определили  качеството на живота си като добро, а самочувствието си - като по-високо.
 

Причината за получените резултати се крие още в детството, убедени са американските учени. Докато детето е малко, всички около него са по-високи и имат надмощие. Подсъзнателно се създава усещане, че ръстът е пряко свързан с качеството на живота и успехите, които постигаме.
 

 
Чувството, че колкото по-висок е човек, толкова по-добър е животът му, остава и след  като детето порасне.