Думата уелнес произлиза от английски и се свързва с цялостното благополучие и благоденствие на човека.

 

Някои смятат, че уелнес е синоним на физическо здраве, но понятието включва в себе си и психическо и духовно благополучие.


 

Това е холистичен подход, който достига отвъд простото здраве. Той се отнася и до умственото, духовното и физическото благополучие и може да се свърже още с чувства като благодарност и успех.

 

Първоначално през 1976 г. д-р Бил Хетлер, който е съосновател на Националния Уелнес Институт, разработва шест измерения на уелнеса. Днес най-често се дават седем, а понякога дори осем такива.

 

Според Националния Уелнес Институт този вид благополучие представлява активен процес, чрез който хората осъзнават и взимат решения, насочени към по-успешното им съществуване.

 

Д-р Бил Хетлер е разработил хексагонален модел, в който са включени шестте според него измерения на цялостното благоденствие на човека. Това са интелектуално, физическо, емоционално, социално, духовно и професионално благополучие.

 

Интелектуалният уелнес се отнася до степента, в която човек се ангажира с творчески и стимулиращи дейности. Интелектуалният човек използва много добре наличните си ресурси, за да разшири своите знания и умения.

 

Физическото благополучие измерва степента на грижа за сърдечносъдовото здраве и следването на здравословна диета. То не се свързва непременно с понижаване на телесното тегло, а с цялостното по-добро физическо здраве на човека.

 

Доброто емоционално състояние на човек, допринасящо за неговото благоденствие, е свързано с осъзнаването и приемането на собствените чувства, както и степента на позитивизъм и ентусиазъм към живота.

 

Друга част от хексагоналния модел е социалният уелнес. Този параметър подчертава взаимосвързаността на човека с другите хора и със заобикалящия го свят. От значение е също и степентта, в която той допринася за своята общност.

 

В основата на духовното измерение стои търсенето на смисъл и цел в човешкото съществуване, осъзнаването на дълбочината и широчината на живота и оценяване на природните сили, които съществуват във Вселената.

 

Последното, което е от значение според д-р Хетлер, е професионалното благополучие. Това измерение е мярка за степента на удовлетвореност от работата и развитието, което се свързва с нея.

 

Освен тези широко известни аспекти на уелнеса, са познати още два. Това са благосъстоянието на околната среда и финансовото благополучие.

 

Седмото признато измерение - благосъстоянието на околната среда включва в себе си разпознаване на взаимовръзките между околната среда, общността и самия човек.

 

Самата околната среда може да обхваща ежедневната среда на човека, като дом, университет или колеж, работа и квартал.

 

Осмото измерение, което невинаги е разпознато като отделна категория е финансовото благополучие. Според Администрацията за злоупотреба с вещества и психично здраве то се свързва със собственото чувство на човека за финансова удовлетвореност.

 

Много често финансовата нестабилност води до сериозен стрес и поради тази причина финансовото благополучие може да бъде съществен компонент за цялостното добро състояние на човека.

 

Източници:

https://nationalwellness.org/resources/six-dimensions-of-wellness/