Техниките за релаксация са практики, които помагат на тялото да активира естествената реакция на релаксация, която се състои в по-бавно дишане, по-ниско кръвно налягане и понижена сърдечна честота. Естествената реакция на релаксация по своето естество е противоположна на реакцията на стрес, когато дишането и пулсът се учестяват, а кръвното се повишава.

 

Техниките за релаксация понякога са сравнявани с когнитивно-поведенческата терапия, която е вид психологическо лечение, което помага на човек да осъзнае начини на мислене, които водят до понякога погрешни и вредни автоматични реакции. Терапията включва усилия за промяна на моделите на мислене, а понякога налага и въвеждането на промени в поведенческите модели.


 

Различните видове техники за релаксация включват:

  • Прогресивна мускулна релаксация: Тази техника включва стягане на определени мускулни групи в тялото, последвано от освобождаване на напрежението
  • Автогенна тренировка: Чрез поредица от упражнения за релаксация или за самовнушение на идеи (автосугестиране), умът се тренира да се фокусира върху постигането на релаксация.
  • Визуализация: При визуализацията съзнателно се извикват и направляват образи, сцени, обекти или събития, които носят спокойствие и помагат на тялото да се отпусне.
  • Биофийдбек терапия: При тази техника чрез обратна връзка, която обикновено се предоставя от електронно устройство, се научавате как да разпознавате и управлявате реакциита на тялото си. Сензорите на електронното устройство проследяват промените в сърдечната честота, кръвното налягане или мускулното напрежение в отговор на чувство на стрес или отпускане.
  • Самохипноза: В програмите за самохипноза хората се научават да предизвикват естествената реакция на релаксация с помощта на специална фраза или невербален сигнал („внушение“).
  • Дихателни упражнения: Дихателните упражнения се фокусират върху бавното, дълбоко дишане, наричано още диафрагмено дишане.

 

Други допълващи се техники за релаксация включват масажна терапия, медитация, йога и тай чи и също имат потенциал да предизвикат реакция на релаксация.

 

Като цяло проучванията показват, че техниките за релаксация могат да помогнат на жените да се справят по-добре с родилните болки или след лечение на рак на гърдата, както и за понижаване на кръвното налягане, при депресия и тревожност, главоболие, безсъние, болки в кръста или след операция, но засега проучванията са с малък обхват или пък използват различни техники за релаксация, поради което подкрепящите доказателства от тях се считат за незадоволителни.

 

Има ли някакви странични ефекти?

 

Техниките за релаксация се считат за безопасни при повечето здрави хора. В повечето изследователски проучвания не са докладвани отрицателни странични ефекти. Понякога е възможно обаче да предизвикат повишена тревожност, натрапчиви мисли или страх от загуба на контрол. В редки случаи техните за релаксация могат да предизвикат или да влошат симптомите при хора с епилепсия, определени психиатрични състояния или с анамнеза за травма. Хората със сърдечни заболявания трябва да се консултират с личния си лекар, преди да започнат практикуването на прогресивна мускулна релаксация.

 

Източник: 

https://www.nccih.nih.gov/health/relaxation-techniques-what-you-need-to-know