Много проучвания потвърждават, че медитацията може да бъде силно оръжие за умствено и физическо здраве. Някои автори твърдят, че медитацията може да носи и друга полза. Редовната медитация може да ни помогне да учим повече и по – бързо от натрупан опит.

 

Учени от университета в Съри, Великобритания се фокусират върху изучаването на определен вид медитация – „медитация с фокусиране на вниманието“ и дали тя оказва влияние върху способността за учене.


 

Този вид медитация изисква човекът да фокусира вниманието си върху точно определен обект – горяща свещ на пример, поемането на дъх и задържане на вниманието върху дадения обект за определен период от време.

 

Хората обикновено използват този вид медитация като врата за преминаването към други медитации, тъй като фокусирането на вниманието е лесна за научаване и практикуване медитация.

 

Медитацията по принцип е инструмент на тялото и ума, чрез който може да се освободите от стреса, да подобрите дейността на имунната система, да изчистите ума си от натрапчиви и неприятни мисли.

 

Но може ли медитацията на научи мозъка ни да учи по-бързо и по-ефективно от вече минали събития? Учените от университета в Съри дават положителен отговор на въпроса.

 

Какъв е ефектът на медитацията върху мозъка? В проучването екипът измерва мозъчната активност на участниците по време на тест използвайки електро енцефалограма – метод, който измерва електрическата активност на мозъка.

 

Електроенцефалограмата показва, че участниците, които медитирали редовно показват по-високи резултати на теста за запомняне. Те давали отговори, свързани с положителните събития, които трябвало да преживеят. Докато групата, която не е практикувала медитация свързват спомените си с негативните преживявания и показват по-лоши резултати на тестовете за запомняне. 

 

Забелязва се ясна тенденция на позитивно мислене при медитиращата група.
В същото проучване са били тествани и хора с болест на Паркинсон, при които нивата на допамин са в пъти по-ниски от нормалното. След медитация са били подложени на тест за заучаване на минали събития. Те също показали изключително добри резултати, в сравнение с немедитиращата група.