При повечето тийнеджъри, които се занимават с различни видове изкуство или се включват в културни дейности, като танци, театър, четене и ходене на концерти, се отбелязва по-нисък риск от проява на негативно поведение.

 

Тези тийнеджъри по-рядко са антисоциални и проявяват криминално поведение, до две години след практикуването на различни дейности, свързани с изкуството. Това твърдение е изведено от изследователи от Университетския колеж в Лондон и от Университета във Флорида след проучване.


 

В него са взели участие 25 000 тийнейджъри от САЩ. В продължение на няколко години те попълват различни въпросници.

 

Чрез получената от тях информация изследователите анализират цялостната ангажираност на тийнейджърите с художествени дейности.

 

Направените заключения са въз основа на широк спектър от фактори - участие в училищни клубове, оркестри, хорове, часове по изкуство извън училище, каква е тяхната посещаемост на музеи или концерти, както и на собственото желание на тийнейджърите да четат книги.

 

След проследяване на участниците, учените забелязват, че в колкото повече дейности са се включвали, толкова по-малък е рискът от нарушаване на правилата в училище и за проява на непристойно поведение или участие в побоища.

 

Отбелязан е и по-малък риск от проява на криминално поведение, например извършването на кражби или продажбата на наркотици.

 

Екипът е установил още, че тийнейджърите и младите хора, които са по-ангажирани с различен вид изкуство показват по-добро ниво на самоконтрол и оценяват крититично хората, проявяващи антисоциално поведение, около тях.

 

Наблюдаваните резултати остават същите дори след като се вземат предвид фактори като възраст, пол, етническа принадлежност, социално-икономически произход, образование на родителите, местообитание, както и предходни модели на антисоциално и негативно поведение.

 

Изследователите не могат да направят директна връзка между различните видове изкуство и позитивните промени в поведението на тийнейджърите.

 

Въпреки това те взимат предвид и предходно направени изследвания, които показват подобрения в поведението на хотата след ангажиране с изкуство, включително по-добро регулиране на емоциите, повишена емпатия, по-просоциално поведение, понижено чувство на безразличие и подобрено самочувствие.

 

Проучването е публикувано в Journal of Youth and Adolescence.

 

Референции:

https://link.springer.com/article/10.1007/s10964-022-01591-8