Депресията е състояние, характеризиращо се с комбинация от симптоми, включително лошо настроение, което е постоянно и съществено намалява способността за работа, сън, хранене и получаване на удоволствие от ежедневните дейности. 

 

Депресията е сред най-разпространените болести на човечеството. Изчислено е, че 20-26% от жените и 8-12% от мъжете страдат от клинична депресия в определен етап от живота си.
Депресията е свързана с повишена смъртност, самоубийства и злополуки, както и с повишена болестност от различни телесни болести.

 

През последните години в света се отбелязва устойчиво нарастване на депресивните състояния.

 


Такива периоди на депресия могат да настъпят веднъж, два или повече пъти в живота. Ако не се лекуват, епизодите обикновено продължават между 6 месеца и година.

 

Жените боледуват два пъти по-често от мъжете и състоянието се наблюдава във всички възрастови групи. Всички расови, етнически и социално-икономически групи страдат от депресия. Около три четвърти от хората, които са имали един епизод на депресия изпитват поне още един до края на живота си.

 

Тежката депресия е само един от типовете депресивни разстройства. Други такива са дистимия (хронична, по-лека форма на депресия) и биполярна депресия (редуване на депресивни и манийни епизоди).


Оказва се, че депресията при мъжете и жените се проявява по различен начин При жените по-често се наблюдава чувство на безпокойство, тревога, тъга и дори апатия. При мъжете депресията се проявява чрез по -нетипични симптоми като гняв , лесно раздразнение, а в някои случаи и агресия.

 

При мъжете, апатия и тъгата се проявяват само в най-тежките случаи на депресия. Според експерти на СЗО, мъжете, които са по-склонни да прикриват емоциите и чувствата си, изпадайки тежко депресивно състояние са по-склонни към самоубийство от жените.

 

Основна причина за различните прояви на депресията при мъжете и при жените са различните хормонални промени случващи се в мозъка при депресия.

 

Депресията е свързана с неравновесие на трите вида химични съединения, които предават електрическите сигнали между клетките в мозъка /невромедиатори/ (норадреналин, серотонин и допамин).


За възникване и развитието на депресията важно значение оказват и факторите на средата. Несъмнена е ролята на стресовите състояния, на фактори като самотност, безработица, тежко финансово положение, съпътстващи заболявания и др.
Приемането на определени медикаменти или алкохол също може да отключи депресията.