Чувството на глад увеличава склонността на хората да предприемат по-рисковани решения, твърдят британски учени.
Резултатите от проведеното от тях проучване са публикувани в списание PLoS ONE .

 

Според хипотезата, предложена от психолозите Даниел Канеман и Амос Тверски , човешката склонност към поемане на рискове при вземането на финансови решения варира в зависимост от избора на отправната точка (reference point - Ед.).

 

Екип учени от Университетския колеж в Лондон под ръководството на Mikael Symmonds, изследвали влиянието на метаболизма върху склонността на хората да поемат рискове.

 


Учените установили, че подобно на много животни, хората също са по-склонни да поемат рискове, когато изпитват чувство на глад от дълго време.

 

„Доказахме, че склонността на човек да взема рисковани решения зависи от моментното състояние на метаболитните процеси, случващи се в организма му. Ние вярваме, че връзката между обменните процеси и рисковото поведение имат отношение не само към чисто икономическите решения, но и към хранителните разстройства и затлъстяването"- обясняват авторите на проучването.

 

Учените провели експериментално изследване сред 19 души на възраст между 18 и 32 години. Доброволците участвали в своеобразна лотария, в която изборът на двойка възможности може да донесе награда от 0 до 100 евро, с определена вероятност.

 

Участниците в експеримента трябвало на три пъти да посочат своите решения – след 14 часово гладуване, по време на което им било позволено единствено да пият вода; непосредствено след хранене и един час след това.

 

Изследователите използвали не само субективните оценки на участниците за чувството на глад, но и кръвни тестове, показващи нивото на хормоните, свързани с обмяната на веществата и храненето.

 

Било установено, че след поемане на храна, склонността на човека да поема рискове значително намалява, понижава се и концентрацията на грелин в кръвта - един от хормоните, който контролира глада. Освен това, рисковото поведение се повлиява и от индекса на телесната маса и процента на подкожните мазнини.

 

Учените отбелязват, че предстои провеждането на допълнителни изследвания, които да хвърлят повече яснота върху връзката между състоянието на обмяната на веществата и склонността към поемане на рискове.