Служби по трудова медицина

"Д.Д.Д.-1" ООД

Град: Бургас, Ловеч, Русе, София
Адрес: ул. “Асен Разцветников” № 32, гр. София; тел.: 0886 206 057; офиси: ул. "Адам Мицкевич" № 3, гр. Бургас, тел. 0888 517 671; ул. "Плиска" № 124, бл. "Родопи", гр. Русе, тел. : 0888 590 916; ул. "Съйко Съев" № 25, гр. Ловеч, тел.: 0886 015 470; ул. "Кирил и͸䲧甋Ỵ甌㧀甊聱癛皐케Ɯ஠ƖƜĀ㺣癙帉癙Ѐઈ崿眓ᆈ઎ᓧ眓ઈ嗥眘廄眓혤ઋᆔ઎崿眓ᆈ઎ᓧ眓ᆔ઎ꛜ眔ᆈ઎챰眙풌ઋ嶪眓˸眚ᕄ眓ᆔ઎˸眚秐眓풌ઋ秚眓秩眓ﱔ섪W஠Ɩ ஠Ɩ戔皀Ɠ움Ɯ䐺癙皼皐움Ɯ஠Ɩ 움ƜĀ㺣癙움Ɯ€ﱔ웄Ɯ€팃癚웄ƜǐҎ웄Ɯ큁癚웄Ɯ퓀ઋ﫬Itemመ઎Countﱬffl웴Ɯ跬߿웄Ɯ߿寶癚跰߿ᇒ䟙먲眔혤ઋመ઎�眙ᆈ઎߿

Минимален състав: д-р Илианна Иванова Попова; инж. Даниела Величкова Несторова; Ивайло Петков Киров

Още от Новини и събития
От БЛС призовават за спазване на противоепидемичните мерки

Продължава ръстът на новодиагностицирани с COVID-19

Рискове и ползи от използването на вътрематочните спирали

вътрематочните спирали не предпазват от полово преносими болести

Защо децата лъжат?

Важен показател е възрастта на детето за преценката ни