Служби по трудова медицина

"ТЕХНО Р КОНСУЛТ" ЕООД

Град: София
Адрес: бул. “Васил Левски” № 111, вх. Б, ет. 2, ап. 30, гр. София; тел.: 02 986 13 75. 0879 346 237

Минимален състав: доц. д-р Захари Кирилов Иванов; доц. д-р инж. Пламен Миланов Ризов; Мария Владимирова Романска

Още от Взаимоотношения
Пандемия COVID-19: Мисия деца вкъщи

Какво да правим с децата у дома

Честото преяждане при изолация вкъщи

Емоционалният глад и съвети как да го преодолеем

Ефективността на БЦЖ ваксината срещу COVID-19 остава само хипотеза

На този етап вяма достатъчно медицински доказателства