Служби по трудова медицина

"ГБ ЕВРОМЕД" ООД

Град: Пловдив
Адрес: бул. "Шести септември" № 112, ет. 2, гр. Пловдив; офис: ул. "Захари Княжевски" № 2; тел. 0899 996 910; 0899 233 595: e-mail: gb_evromed@abv.bg

Минимален състав: д-р Недко Тодоров Събев; инж. Славка Делчева Минчева; Никола Николаев Георгиев.

Още от Взаимоотношения
Пандемия COVID-19: Мисия деца вкъщи

Какво да правим с децата у дома

Честото преяждане при изолация вкъщи

Емоционалният глад и съвети как да го преодолеем

Ефективността на БЦЖ ваксината срещу COVID-19 остава само хипотеза

На този етап вяма достатъчно медицински доказателства