Служби по трудова медицина

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Град: София
Адрес: ул. „15-ти ноември” № 1, гр. София; тел. 02 987 04 35, 979 52 39, 0888 269 145

Минимален състав: д-р Жоржета Димитрова Митова; инж. Елка Ангелова Куюмджиева; д-р Велимир Бориславов Машкаров

Още от Взаимоотношения
Пандемия COVID-19: Мисия деца вкъщи

Какво да правим с децата у дома

Честото преяждане при изолация вкъщи

Емоционалният глад и съвети как да го преодолеем

Ефективността на БЦЖ ваксината срещу COVID-19 остава само хипотеза

На този етап вяма достатъчно медицински доказателства