Законодателство

Закон за защита на потребителите

ДИРЕКТИВА 87/102/ЕИО НА СЪВЕТА от 22 декември 1986 година относно сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно потребителските кредити
ДИРЕКТИВА 85/577/ЕИО НА СЪВЕТА от 20 декември 1985 година относно защита на потребителите във връзка с договорите сключени извън търговския обект
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 25 юли 1985 година относно сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно отговорността за дефектни продукти
ДИРЕКТИВА 84/450/ЕИО НА СЪВЕТА от 10 септември 1984 година относно сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки, свързани със заблуждаващи реклами
ДИРЕКТИВА 92/28/ЕЕС НА СЪВЕТА за рекламата по отношение на лекарствата
ДИРЕКТИВА 99/44/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за продажбата на стоки и свързаните с тях гаранции
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2006/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 октомври 2004 година относно сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите

Още от Акценти
Нови генетични разкрития за шизофрения

Прави международен екип от Австралия и Индия

Диференциална диагноза: хиперфункция на щитовидната жлеза или страничен ефект на лечение с литий

Щитовидната жлеза се засяга често вторично при различни болести.

При мръсен въздух зачестяват спешните състояния

Данните са от двугодишно изследване

Първичен хиперпаратироеидизъм - какво представлява и кога да го търсим?

Причина за висок калций в кръвта и остеопороза

Първи критики към новия здравен модел на Ананиев

Парите няма да стигнат, сигнализират експерти