Законодателство

Закон за защита на потребителите

ДИРЕКТИВА 87/102/ЕИО НА СЪВЕТА от 22 декември 1986 година относно сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно потребителските кредити
ДИРЕКТИВА 85/577/ЕИО НА СЪВЕТА от 20 декември 1985 година относно защита на потребителите във връзка с договорите сключени извън търговския обект
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 25 юли 1985 година относно сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно отговорността за дефектни продукти
ДИРЕКТИВА 84/450/ЕИО НА СЪВЕТА от 10 септември 1984 година относно сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки, свързани със заблуждаващи реклами
ДИРЕКТИВА 92/28/ЕЕС НА СЪВЕТА за рекламата по отношение на лекарствата
ДИРЕКТИВА 99/44/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за продажбата на стоки и свързаните с тях гаранции
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2006/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 октомври 2004 година относно сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите

Още от Новини и събития
74% от българите смятат, че акцизи трябва да попълнят дефицита в НЗОК

Обществото иска с приходите от акцизи за цигари и алкохол да се

Профилактика на Rh (-) бременни жени  - в кои случаи се налага?

Конфликт настъпва при Rh (-) бременна и Rh (+) плод

Разреждат посетителите в заведенията заради Ковид-19

Нови противоепидемични мерки влизат в сила у нас до края на

Експерти и съсловни организации предлагат 10% от акцизите да влизат в НЗОК

Без спешни мерки здравната система ще рухне до няколко години