Законодателство

Наказателно-процесуален кодекс


Осъществяване на правораздаването по наказателни дела само от съдилищата

Чл. 6. (1) Правораздаването по наказателни дела се осъществява само от съдилищата, установени с Конституцията на Република България.
(2) Извънредни съдилища за разглеждане на наказателни дела не се допускат.
Централно място на съдебното производство

Чл. 7. (1) Съдебното производство заема централно място в наказателния процес.
(2) Досъдебното производство има подготвителен характер.Участие на съдебни заседатели в състава на съда

Чл. 8. (1) В случаите и по реда, предвидени в този кодекс, в състава на съда участват съдебни заседатели.
(2) Съдебните заседатели имат еднакви права със съдиите.Назначаемост

Чл. 9. В наказателното производство участват само съдии, съдебни заседатели, прокурори и разследващи органи, назначени по установения ред.Независимост на органите на наказателното производство

Чл. 10. При осъществяване на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и разследващите органи са независими и се подчиняват само на закона.Равенство на гражданите в наказателното производство

Чл. 11. (1) Всички граждани, които участват в наказателното производство, са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.
(2) Съдът, прокурорът и разследващите органи прилагат законите точно и еднакво спрямо всички граждани.Състезателност. Равни права на страните

Чл. 12. (1) Съдебното производство е състезателно.
(2) Страните в съдебното производство имат равни процесуални права, освен в случаите, предвидени в този кодекс.Разкриване на обективната истина


Още от Новини и събития
ЕК сключи договор за 100 млн. ковид ваксини на производителя Novavax

Ваксинaтa се очаква да бъде налична през четвъртото тримесечие

Акне от изпотяване – по какво се различава от топлинния обрив?

Како представлява акнето от изпотяване?

Захранване на бебето с д-р Маргарита Желева: Основни правила в хода на захранването, 2

На какво трябва да обърнем внимание, когато захранваме бебето?

Увеличават се денталните проблеми заради пандемията с COVID-19

Бруксизмът нарасна в резултат на стреса

МОН отпуска по 15 лв. за прегледи за 12 000 учители, преболедували COVID-19

Предвидени са и 200 000 лв. за рехабилитация на 2000 учители