Законодателство

Наредба№ 1 от 8 януари 2007 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите

Dexamethasone - drops eye 1mg/ml; oint. opht. 1 mg/g
Combination: Dexamethasone, Neomycin, Polymyxin B - drops eye; oint. eye
Tobramycin - drops eye 0.3 %
Ofloxacin - drops eye 3mg/ml - 10 ml


Приложение № 2 към чл. 4, ал. 1

(Съдържа образец на Рецептурна книжка на Министерство на отбраната на Република България)

Още от Акценти
8 начина за избягване на конфликтите при децата

Когато понякога вкъщи се живее трудно

Уроинфекции - закъснялото им лечение носи сериозни последствия

Могат да бъдат най-общо на долни или горни пикочни пътища

Националната аптечна карта ще коригира струпването на аптеки в големите градове

Здравната комисия с решение за създаването на аптечна карта

Кои храни са подходящи при екзема?

Кои храни трябва да се избягват при екзема?