actinotherapy

В дерматологията, лечение със слънчева или ултравиолетова светлина.

на български език: актинотерапия
на английски език: actinotherapy
на латински език: actinotherapia

Още от Актуално
Как се стадират лимфомите?

Разчитане на диагнозата - буква по буква

Кои храни подпомагат организма при химиотерапия?
Амилоидоза, бъбреци и диализа – каква е връзката?

Увеличено количество албумин и мазнини в урината...