Asepsis

Метод на унищожаване на различните микроорганизми с помощта на физични средства извън човешкото тяло, най-често се използват стерилизационните методи (автоклавиране и др.). Топлината, придружена с влага като кипене или пара, е по-ефективна от сухата топлина, защото предизвиква коагулация на протеините. Влажната толинна стерилизация е по-ефективна от сухата. Тя може да бъде достатъчна при по-ниски температури и е по-малко деструктивна към някои материали, които се увреждат от високата температура. Вегетативните форми на много патогенни причинители се разрушават при температурата на кипене на водата, обаче повечето бактериални спори и много вируси са резистентни при 100оС. Ето защо в днешно време почти не се прилага изваряване на инструментите, както се е правело в миналото. Автоклавирането представлява стерилизация чрез пара под налягане от 1 атмосфера с температура от 121° С (250° F). За един час всички микроорганизми се унищожават при липса на гной, фекалии, повърнати материи или други белтъчни субстанции. Затова и преди автоклавирането също се изисква измиване на инструментите и изпиране на меките материали. Тук също има опасност от корозия на металните инструменти. Ултравиолетова радиация се прилага с помощта на бактерицидни лампи. Използват се за редуциране на броя на микроорганизмите във въздуха в болнични стаи, в операционни и реанимационни помещения. При работа с лампите в стаите не трябва да има хора, защото УВ – лъчите причиняват изгаряния и клетъчно разрушаване и най-вече са изключително вредни за зрението. Не могат обаче да проникнат през стъкло и метал и затова служат предимно като помощно средство за облъчване на помещения. Рентгеновите лъчи, гама- и бета-лъчите могат да бъдат летални във високи дози или да причинят мутации на микроорганизмите при по-ниски дози. Те увреждат ДНК и белтъците. Тези лъчи се използват за стерилизация на топлинно неустойчиви хирургични приспособления и при подготовка за органна трансплантация (но в оптимални дози, тъй като увреждат и човешките клетки и тъкани). Много производители предлагат портативни гама – камери с доказана отлична ефективност при стерилизация на всякакви инструменти и материали. Ултразвуковите вълни се използват в клиниките за почистване и дезинфекция на деликатни приспособления. При газовата стерилизация се използват таблетки от параформалдехид, които сублимират във формалинови пари.

на български език: Асептика
на английски език: Asepsis
на латински език: Asepsis

Още от Акценти
8 начина за избягване на конфликтите при децата

Когато понякога вкъщи се живее трудно

Уроинфекции - закъснялото им лечение носи сериозни последствия

Могат да бъдат най-общо на долни или горни пикочни пътища

Националната аптечна карта ще коригира струпването на аптеки в големите градове

Здравната комисия с решение за създаването на аптечна карта

Кои храни са подходящи при екзема?

Кои храни трябва да се избягват при екзема?