Филогенеза

Еволюционното развитие на даден вид. Еволюцията на даден вид се представя като дърво, като от един изходен вид могат да се сформират само един или няколко вида.

на български език: Филогенеза
на английски език: Phylogenesy
на латински език: Phylogenesis

Още от Фитнес и рехабилитация
Психогенни неепилептични припадъци - как да ги различим от истинската епилептична активност?
Кримска-Конго хеморагична треска - механизъм на предаване на вируса
Когато Helicobacter pylori е виновна за язва и гастрит!

Половината от световното население е заразено с бактерията