Фенотип

Съвкупността от свойствата, определени от взаимодействието между външната среда и генотипа на човек, външна изява на наследствеността в зависимост от условията на средата. Фенотипната изява на даден ген зависи пряко от неговите взаимоотношения с други гени, алелите, с които е представен, и влиянието на околната среда. Разнообразието на фенотипове в рамките на един вид е важно условие за еволюционния му прогрес.

на български език: Фенотип
на английски език: Phenotype
на латински език: Phaenitypus

Още от Женско здраве
Майчин дом въвежда безкръвни операции с Да Винчи

Апаратурата е на стойност 6 000 000 лв.

Колоноскопия – какво представлява и какво да очакваме?

Колоноскопията е метод за оглеждане на дебелочревната лигавица

Болниците готови да приложат Методиката на Ананиев

Увеличение от две работни заплати е невъзможно

Безплатно проследяване на бенки във ВМА

Консултациите са на 28 юни и 9 юли