Фенотип

Съвкупността от свойствата, определени от взаимодействието между външната среда и генотипа на човек, външна изява на наследствеността в зависимост от условията на средата. Фенотипната изява на даден ген зависи пряко от неговите взаимоотношения с други гени, алелите, с които е представен, и влиянието на околната среда. Разнообразието на фенотипове в рамките на един вид е важно условие за еволюционния му прогрес.

на български език: Фенотип
на английски език: Phenotype
на латински език: Phaenitypus

Още от Актуално
Общо 23 души са изследвани за коронавирус у нас
Лекарският съюз връчва своите стипендии

Отличените са 45 студенти по медицина