Пенетрация

Проникване, пробиване, навлизане.

на български език: Пенетрация
на английски език: Penetration
на латински език: Penetratio

Още от Фитнес и рехабилитация
Психогенни неепилептични припадъци - как да ги различим от истинската епилептична активност?
Кримска-Конго хеморагична треска - механизъм на предаване на вируса
Когато Helicobacter pylori е виновна за язва и гастрит!

Половината от световното население е заразено с бактерията