Пелвиметрия

Измерване на диаметрите на таза с определен уред - пелвиметър, обикновено за нуждите на акушерогинекологичната практика и раждането. Чрез пелвиметрията се определя дали размерът на таза е достатъчно голям, за да пропусне плода при естествено раждане, или е необходимо цезарово сечение.

на български език: Пелвиметрия
на английски език: Pelvimetry
на латински език: Pelvimetria

Още от Фитнес и рехабилитация
Психогенни неепилептични припадъци - как да ги различим от истинската епилептична активност?
Кримска-Конго хеморагична треска - механизъм на предаване на вируса
Когато Helicobacter pylori е виновна за язва и гастрит!

Половината от световното население е заразено с бактерията