Коензим

Вещество, което усилва действието или е необходимо за действието на даден ензим (катализатор на биохимична реакция). Коензимът не е свързан с ензима, но е необходим в момента на действието му. Коензимите се асоциират в момента на самата реакция, тъй като присъстват в големи количества в средата. Коензимите са също малки органични съединения (флавин, НАД, хем) или неорганични метални йони.

на български език: Коензим
на английски език: Coenzyme
на латински език: Coenzyme

Търсене в съдържанието :: Коензим