Онкоцит

Туморна клетка. Oнкоцитите обичайно се отличават с малък размер и ядра, заемащи почти целия цитозол. Тези клетки имат отслабен контрол върху клетъчното делене и се размножават прекомерно, образувайки патологични маси - тумори. Могат да произлязат от различни тъкани, но особено чести са епителните, поради бързото размножаване и обновяване на тези тъкани.

на български език: Онкоцит
на английски език: Oncocyte
на латински език: Oncicytus

Още от Актуално