Нозокомиален

Вътреболничен. Напр. нозокомиална инфекция - вътреболнична инфекция.

на български език: Нозокомиален
на английски език: Nosocomial
на латински език: Nosocomialis

Търсене в съдържанието :: Нозокомиален