Моноцит

Клетка на костния мозък, която е предшественик на макрофага.

на български език: Моноцит
на английски език: Monocyte
на латински език: Monocytus