Митоза

Процес на клетъчно делене. При него майчината еукариотна клетка удвоява своя набор от хромозоми, разделя ги поравно и се получават две клетки с хромозомен набор, идентичен на този с майчината. Митозата се дели на три фази: Интерфаза - обхваща периода от началото на живота на клетката до инициацията на нейното делене. Профаза - през тази фаза генетичният материал на клетката, който се състои от много тънки нишки хроматин, първо се удвоява чрез ДНК-транскрипция. Впоследствие се спирализира, обвива се около хистонови белтъци и така се образуват много компактни телца, наречени хромозоми. Човешките са 46 на брой, разделени на двойки еднакви хромозоми. Метафаза - първоначално хромозомите се подреждат в средата на клетката. Образуват се тънки нишки, които с единия си край обхващат хромозомите, а с другия се прикрепват към един от двата противоположни края на клетъчната мембрана. Така се образува т.нар. делително вретено По време на следващата фаза - анафазата, нишките на делителното вретено се скъсяват и така хромозомите се разделят наполовина. Всеки полюс на клетката придърпва своята половина към себе си и така се осъществява тяхното разделяне. В последната фаза - телофазата - в средата на клетката между така разделените хромозоми започва да се формира нова клетъчна мембрана и клетките се разделят.

на български език: Митоза
на английски език: Mitosis
на латински език: Mitosis

Още от Секс и здраве
Вагинална атрофия – когато вагиналната сухота се превърне в проблем

Понижена пролиферация на епителните клетки във влагалището

Гинекомастия – какви са причините?

може да бъде естествена, ятрогенна или свързана с подлежащ процес

Ролята на витамин Д за организма - профилактика на рахит

Роля на витамин Д за организма и развитието на рахит

Защо клепачът ми трепти?

Зрителната умора е само една от причините

„Форум бременност и детско здраве“ на Puls.bg за трети път отива в Пловдив