Мандибула

Долна челюст. Мандибуларен - отнасящ се до долната челюст. Напр. мандибуларна фрактура - счупване на долната челюст.

на български език: Мандибула
на английски език: Mandibula
на латински език: Mandibula