Малеол

Глезен, кръгловат израстък от двете страни на глезенната става. Maleollus fibulae - външен малеол.

на български език: Малеол
на английски език: Maleollus
на латински език: Maleollus