Малформация

Дефектно развитие. Напр. ембрионална малформация - увреждане, дефект, възникнал по време на ембрионалното развитие. Важно е да се отбележи, че малформациите по дефиниция са необратими.

на български език: Малформация
на английски език: Malformation
на латински език: Malformatio

Търсене в съдържанието :: Малформация