Калозен

Мазолест

на български език: Калозен
на английски език: Callous
на латински език: Callosus

Още от Здрав ум