Сарком на Капоши

Злокачествено заболяване на кожата, развиващо се често при болни от СПИН. ХИВ-инфекцията се асоциира с по-висока честота на злокачествени заболявания като саркома на Капоши, неходжкиновите лимфоми и др.

на български език: Сарком на Капоши
на английски език: Kaposi sarcoma
на латински език: Kaposi sarcoma

Още от Бебе. Кърмене.
Есенциална тромбоцитемия - опасно високи тромбоцити

Злокачествено заболяване, което обаче може да се контролира

1 на всеки 10 пациенти претърпява увреждане по време на болнично лечение
Мръсен въздух в класните стаи на 8 столични училища

Резултатите са от проучване в пет европейски града