Интер-

Представка, означаваща между.

на български език: Интер-
на английски език: Inter-
на латински език: Inter-