Иноперабилен

Неоперируем, неподдаващ се на операция, такъв който няма смисъл или не може да бъде опериран. обикновено се използва в контекста на заболявания, които дори и да бъдат оперирани, това няма да доведе до положителен ефект - типичен пример са напредналите ракови заболявания.

на български език: Иноперабилен
на английски език: Inoperable
на латински език: Inoperabilis