Инфузия

Вливане на течности, обикновено медикаменти с лечебна цел. Широко използван метод в медицинската практика за вливане в организма на различни субстанции с лечебна цел. Най-разпространена и често използвана е венозната инфузия.

на български език: Инфузия
на английски език: Infusion
на латински език: Infusio