Инфертилност

Намалена или липсваща плодовитост. Има много на брой известни заболявания и състояния, които могат да доведат до това състояние.

на български език: Инфертилност
на английски език: Infertility
на латински език: Infertilitas