Инфериор

Намиращ се по-долу. Разположен от долната страна. Анатомично понятие, указващо разположението на органите или структурите.

на български език: Инфериор
на английски език: Inferior
на латински език: Inferior

Още от Фитнес и рехабилитация
Уплътнения по мускулите или миогелози
Александровска болница продължава дарителската си кампания

Търсят се доброволни донори на стволови клетки

Доброволна карантина с болничен срещу доказателства

Личните лекари искат доказателства за пътуване