Инфантилизъм

Патологично вдетиняване, често протичащо с умствено изоставане. Понятието се отнася до поведения, физически статус или емоционални състояния, които проявяват поведенчески характеристики на детството.

на български език: Инфантилизъм
на английски език: Infantilism
на латински език: Infantilismus