Индурация

Втвърдяване, уплътняване на орган или части от него. За пример може да послужи индурацията на пениса, т.н. болест на Пейрони, при която се развиват фиброзни плаки и съединителна тъкан, при което е възможно да се получи изкривяване на пениса и болки при ерекция.

на български език: Индурация
на английски език: Induration
на латински език: Induratio