Индикация

Лечебно показание. Индикация, нужда да се направи/предприеме лечение, изследване, манипулация и др.

на български език: Индикация
на английски език: Indication
на латински език: Indicatio