Имбецилност

Средно изразена умствена изостаналост.

на български език: Имбецилност
на английски език: Imbecility
на латински език: Imbecillitas