Илеус

Непроходомост на червата. Из­вес­т­ни са два основни ви­да иле­ус - ме­ха­ни­чен (кой­то се де­ли на об­ту­ра­ци­о­нен и стран­гу­ла­ци­о­нен) и ди­на­ми­чен. Механичният илеус настъпва при запушване поради някаква причина на червото. При динамичния илеус е налице нарушение в мотилитета, което води до нарушен чревен пасаж.

на български език: Илеус
на английски език: Ileus
на латински език: Ileus