Каудален

Разположен по-близо до опашката, опашен. Произлиза от лат. cauda - опашка.

на български език: Каудален
на английски език: Caudal
на латински език: Caudalis