Метод на Гимза, оцвеняване по Гимза

Метод, включващ определена оцветителна техника, с помощта на която се оцветяват кръвни натривки, паразити и вирусни включвания. Това оцветяване дава възможност да се визуализират определени структури, които да могат да се видят под микроскоп.

на български език: Метод на Гимза, оцвеняване по Гимза
на английски език: Giemsa method
на латински език: Giemsa methodus