Хипоестезия

Намалена чувствителност към различни стимули, например допир, болка и др.

на български език: Хипоестезия
на английски език: hypesthesia
на латински език: hypesthesia

Още от Еко среда